Author: host

Chức năng và nhiệm vụ 1

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng  và các hoạt động chính của Trung tâm là: 1- Chăm sóc sức khỏe: Tuy chưa có đủ chuyên môn về công tác chăm sóc sức khỏe, nhưng...

GIỚI THIỆU TÓM TẮT TRUNG TÂM VÌ NGÀY MAI 0

GIỚI THIỆU TÓM TẮT TRUNG TÂM VÌ NGÀY MAI

  TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE-DẠY NGHỀ-TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHO THANH THIẾU NIÊN KHUYẾT TẬT VÌ NGÀY MAI    Trung Tâm Vì Ngày Mai là một tổ chức từ thiện...

0

Luật Người khuyết tật

  LUẬT Người khuyết tật ________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều...

0

Sản phẩm từ giấy

Tranh giấy cuộn Quy linh hay còn gọi là nghệ thuật xoắn giấy là cách mà người làm tranh sử dụng giấy và dụng cụ hỗ trợ để cuộn rồi...