Thông tin tuyển sinh

Trung tâm Vì Ngày Mai liên tục tuyển sinh, đào tạo các lớp sơ cấp nghề may, thêu và thủ công mỹ nghệ. Nội dung đào tạo và yêu cầu...