Việc làm cho người khuyết tật

       Nhiều người khuyết tật mong muốn mình là những người tàn mà không phế, họ không muốn mình trở thành một gánh nặng cho người thân, gia đình...