Category: Mạn đàm

0

AI MỚI LÀ NGƯỜI “KHUYẾT TẬT”?

Cách đây gần 20 năm, tôi có gặp một người bạn quốc tịch Anh, gốc Ấn Độ tên là Mona. Chúng tôi nói chuyện và bàn luận khá nhiều về...