Category: Tạo việc làm và Sản phẩm

Trung tâm Vì Ngày Mai – nơi tạo việc làm cho người khuyết tật 0

Trung tâm Vì Ngày Mai – nơi tạo việc làm cho người khuyết tật

Trung tâm Vì Ngày Mai là một đơn vị được thành lập năm 2002, có chức năng chủ yếu là dạy nghề và tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết...

0

Sản phẩm của người khuyết tật

Nhìn những sản phẩm lưu niệm tinh xảo, ít ai có thể nghĩ nó được làm ra dưới bàn tay của những người khuyết tật đã trải qua nhiều sóng...