Sản phẩm của người khuyết tật

Nhìn những sản phẩm lưu niệm tinh xảo, ít ai có thể nghĩ nó được làm ra dưới bàn tay của những người khuyết tật đã trải qua nhiều sóng...