Trung tâm Vì Ngày Mai – nơi tạo việc làm cho người khuyết tật

Trung tâm Vì Ngày Mai là một đơn vị được thành lập năm 2002, có chức năng chủ yếu là dạy nghề và tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết...