Category: Tin tức – Sự kiện

Chức năng và nhiệm vụ 1

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng  và các hoạt động chính của Trung tâm là: 1- Chăm sóc sức khỏe: Tuy chưa có đủ chuyên môn về công tác chăm sóc sức khỏe, nhưng...

GIỚI THIỆU TÓM TẮT TRUNG TÂM VÌ NGÀY MAI 0

GIỚI THIỆU TÓM TẮT TRUNG TÂM VÌ NGÀY MAI

  TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE-DẠY NGHỀ-TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHO THANH THIẾU NIÊN KHUYẾT TẬT VÌ NGÀY MAI    Trung Tâm Vì Ngày Mai là một tổ chức từ thiện...