Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Đào tạo NKT

Lớp học kỹ năng 0

Lớp học kỹ năng

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học vẽ của trung tâm 0

Lớp học vẽ của trung tâm

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học may của trung tâm 0

Lớp học may của trung tâm

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Trung thu 2019 0

Trung thu 2019

Ký ức thời gian 0

Ký ức thời gian

X

Vui lòng để lại lời nhắn