Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

câu chuyện đào tạo

Đang cập nhật 0

Đang cập nhật

Nghề làm  giấy 0

Nghề làm giấy

Quy linh hay còn gọi là nghệ thuật xoắn giấy là cách mà người làm tranh sử dụng giấy và dụng cụ hỗ trợ để cuộn rồi ghép các mảnh

X

Vui lòng để lại lời nhắn