Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Thông tin đào tạo

Lóp học móc len 0

Lóp học móc len

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học kỹ năng 0

Lớp học kỹ năng

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học vẽ của trung tâm 0

Lớp học vẽ của trung tâm

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học may của trung tâm 0

Lớp học may của trung tâm

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Đang cập nhật 0

Đang cập nhật

X

Vui lòng để lại lời nhắn