Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Lớp học tin học ứng dụng

Trong khuôn khổ của dự án Trung Tâm tâm tổ chức lớp tin học ứng dụng cho Thanh thiếu niên khuyết tật nhằm đảm bảo việc làm cho các bạn sau khi kết thúc 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Hình ảnh lớp tin học ứng dụng

 

 

Hoạt động của lớp tin học ứng dụng

 

 

 

X

Vui lòng để lại lời nhắn