Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Tin tức bốn phương

 TẤM GƯƠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN TRONG CUỘC SỐNG nhật 0

TẤM GƯƠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN TRONG CUỘC SỐNG nhật

Tấm gương người khuyết tật và nghị lực vươn lên trong cuộc sống hiện nay không hiếm gặp. Mỗi tấm gương sống ấy là trang sách về cuộc đời một con người cố gắng, tận tụy để khắc phục những nhược điểm, những điều không may mắn mà cuộc sống đối xử với họ. Dưới đây là một trong những tấm gương người khuyết tật về nghị lực trong cuộc sống.

thong 0

thong

X

Vui lòng để lại lời nhắn