Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Giới thiệu trung tâm

Thông báo tài khoản 0

Thông báo tài khoản

tài khoản ngân hàng

Giới thiệu tóm tắt  0

Giới thiệu tóm tắt

Mục đích của trung tâm là cung cấp cho học viên những kỹ năng sống cần thiết :  Chăm sóc sức khỏe, Phục hồi chức năng tư duy và hoạt động thông qua  đào tạo nghề, tạo việc làm, trợ giúp họ có cuộc sống độc lập và xây dựng hạnh phúc 

X

Vui lòng để lại lời nhắn