GIỚI THIỆU TÓM TẮT TRUNG TÂM VÌ NGÀY MAI

  TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE-DẠY NGHỀ-TỔ CHỨC SẢN XUẤT CHO THANH THIẾU NIÊN KHUYẾT TẬT VÌ NGÀY MAI    Trung Tâm Vì Ngày Mai là một tổ chức từ thiện...