Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Tin & Bài nỗi bật

Tin & Bài nỗi bật

Lóp học móc len 3

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học kỹ năng 1

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học vẽ của trung tâm 2

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học may của trung tâm 1

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Thông báo tuyển sinh 2

Tuyển dụng và tuyển sinh

Hình ảnh nổi bật

Sản phẩm mới

Cây Thông (Họa báo) 7
Con Bướm (Họa báo) 7
Con Thỏ (Họa báo) 6
Quả Cầu (họa báo) 9
Đĩa Đựng Đồ (Họa báo) 8
Cái Rổ (Họa báo) 6

Sản phẩm bán chạy

Cây Thông (Họa báo)

Sản phẩm tái chế

Con Bướm (Họa báo)

Sản phẩm tái chế

Con Thỏ (Họa báo)

Sản phẩm tái chế

Quả Cầu (họa báo)

Sản phẩm tái chế

Đĩa Đựng Đồ (Họa báo)

Sản phẩm tái chế

Cái Rổ (Họa báo)

Sản phẩm tái chế

X

Vui lòng để lại lời nhắn