Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Tin & Bài nỗi bật

Tin & Bài nỗi bật

Lớp học kỹ năng 1

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học vẽ của trung tâm 5

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Lớp học may của trung tâm 4

Trong khuôn khổ dự án do clb phụ nữ Hà Nội (HIWC) tài trợ

Trung thu 2019 4

Thông báo tuyển sinh 4

Tuyển dụng và tuyển sinh

Hình ảnh nổi bật

Sản phẩm mới

Chữ Tâm 6
Bộ Hoa Tứ Quý 8
Quả Thông 6
Lồng Đèn 8
Thiệp Giấy Hình Hoa 4 7
Thiệp Giấy Hình Hoa 3 6
Thiệp Giấy Hình Hoa 2 6
Thiệp Giấy Hình Hoa 1 8
Thiệp Giấy Hình Con Bướm 9

Sản phẩm bán chạy

Chữ Tâm

Sơn mài

Bộ Hoa Tứ Quý

Sơn mài

Quả Thông

Tái chế

Lồng Đèn

Tái chế

Thiệp Giấy Hình Hoa 4

Bằng giấy

Thiệp Giấy Hình Hoa 3

Bằng giấy

Thiệp Giấy Hình Hoa 2

Bằng giấy

Thiệp Giấy Hình Hoa 1

Bằng giấy

Thiệp Giấy Hình Con Bướm

Bằng giấy

X

Vui lòng để lại lời nhắn