Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Góc kinh nghiệm

Vì ngày mai tươi sáng 0

Vì ngày mai tươi sáng

Những bàn tay tật nguyền mải miết cọ rửa tấm sơn mài, thành thạo với từng đường thêu, mũi chỉ, những ánh mắt không sáng nhưng vẫn lấp lánh nụ

Đang cập nhật 0

Đang cập nhật

X

Vui lòng để lại lời nhắn