Phone: 024 2242 6664 | Hotline: 024 2242 6664
Vietnamese English
 

Thông tin việc làm

Vì ngày mai tươi sáng cho người khuyết tật 0

Vì ngày mai tươi sáng cho người khuyết tật

Những bàn tay tật nguyền mải miết cọ rửa tấm sơn mài, thành thạo với từng đường thêu, mũi chỉ, những ánh mắt không sáng nhưng vẫn lấp lánh nụ

X

Vui lòng để lại lời nhắn