“Mỗi khi mùi hoa tử đinh hương sống lại, niềm hy vọng mới lại được sinh ra”

Dear chị Hiền, Em xin được dịch phần tiếng Nhật cô Miho muốn gửi. Book mark hoa tử đinh hương gửi tới khách hàng – trường Đại học Hokusei Gakuen) cũng đúng vào mùa hoa nở. Trong bài hát của trường có một câu thế này. “Mỗi khi mùi hoa tử đinh hương sống lại, niềm hy vọng mới lại …